top of page

ASSESSORAMENT FINANCER

  • Plans de viabilitat econòmica.

  • Desenvolupament de quadres de comandament pel control de la gestió.

  • Cerca de financiació ICO.

  • Definició i implantació de modelatges analítics.

  • Obtenció de subvencions.

bottom of page