top of page

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Trànsit

 • Importacions.

 • Exportacions.

 • Trànsit comunitari.

 • Matriculacions.

 • Transferències.

 • Informes.

 • Sancions.

Transport

 • Targetes de transport.

 • Permisos especials.

 • Targetes de tacògrafs digitals.

 • Transport de matèries peribles.

 • Permisos internacionals.

 • Autoritzacions d'Operador de Transport.

Estrangeria

 • Solicituts de N.I.E.

 • Autoritzacions de residència.

 • Autoritzacions de treball.

 • Comunitaris i extracomunitaris.

 • Reagrupació familiar.

 • Autoritzaciones de retorn.

 • Arrelaments.

 • Pròrrogues d'estada.

 • Modificacions / Renovacions.

 • Estada de menors.

Tramitaciones

 • Liquidació i Registre d'escriptures d'adquisició d'immobles.

 • Modificacions Cadastre.

 • Solicitut de Llicències Municipals.

 • Herències.

bottom of page