top of page

SERVEIS DIVERSOS

  • Tràmits diversos a organismes oficials de l'Estat, Generalitat o Ajuntaments (Trànsit, Transports, Carreteres, Hisenda, INEM, Seg. Social, etc.).

  • Tràmits a altres Ajuntaments.

  • Gestions a altres províncies.

  • Assessorament Jurídic propi.

bottom of page