top of page

CERTIFICACIÓ DIGITAL

Xarxa Nacional de Proximitat

ANF AC acredita oficialment a despatxos professionals: advocats, graduats socials, gestors, fiscalistes, titulats mercantils, empresistes i notaris, així com institucions governamentals i municipals.

ANF AC dota de la més avançada tecnologia de certificació electrònica i facilita la formació de les operadores de les seves entitats col·laboradores, acreditant-les oficialment per al desenvolupament d'aquesta activitat.

Digitalizació Certificada Lega Snap Scan®

Legal Snap Scan® ofereix solucions adaptads a tots els contextos d'empresa, des de professionals independients, a Pymes o fins i tot, grans corporacions amb milions de documents gestionats cada any.

Legal Snap Scan® resol tant el procés de digitalització i certificació dels documents com l'extracció de les dades requerides per a la seva correcta categorització. Finalment assumeix la custòdia de l'eDocument per atendre les mesures de conservació internes, així com els possibles processos d'inspecció i/o auditoria.

bottom of page