top of page

LABORAL

 • Altes, modificacions i baixes d'empresa a la Seguretat Social.

 • Altes i baixes de treballadors.

 • Règim Especial de Treballadors Autònoms.

 • Confecció i presentació de contractes laborals. Càlcul i confecció de rebuts de salaris.

 • Càlcul i confecció de liquidacions a la Seguretat Social (TC1 i TC2).

 • Assistència a actes de concil·liació (IMAC).

 • Presentació de solicituts de pensions contributives i no contributives (jubilacions, etc.).

 • Atenció de consultes de l'àmbit laboral.

 • Confecció de nòmines.

 • Confecció d'assegurances laborals.

 • Fòrmules retributives.

 • Control i seguiment de processos de I.T.

 • Ajornaments extraordinaris amb la Seguretat Social.

 • Assistència i representació d'empreses als jutjats socials.

 • Assessorament laboral permanent.

 • Gestió i capitalització de l'atur.

 • Règims especials de la Seguretat Social (autònoms, empleats de la llar, etc.).

bottom of page