top of page

COMPTABILITAT

  • Tractament i processament de documents comptables.

  • Transcripció als llibres de comptabilitat.

  • Confecció del Balanç de Comprovació, Balanç de situació, Pèrdues i Beneficis,
    Extractes de Comptes, etc.

  • Criteris d'Amortització.

  • Atenció de consultes sobre el Plan General de Comptabilitat, plantejaments per exercicis posteriors, etc.

bottom of page