top of page

MERCANTIL

  • Constitució, modificació i transformació de societats, dissolucions, ampliació de capital.

  • Preparació de poders mercantils per a plets, etc.

  • Redacció de contractes mercantils.

  • Preparació de comptes anuals amb redacció de memòria anual i informe de gestió i la seva presentació al registre mercantil.

  • Expedients per al cumpliment de la Llei de Blanqueig de Capitals (obligatori segons l'activitat per algunes empreses).

  • Processos concursals.

  • Protecció de dades.

  • Reclamacions de quanties contra societats i administracions responsables.

bottom of page